TIME - Julian Assange

Wikileaks ändrar spelreglerna

För egen del tycker jag det är enkelt att ta ställning i frågan om Wikileaks existensberättigande. Det gäller också att skilja på tjänsten Wikileaks och personen Julian Assange , Wikileaks grundare.

Själva Internettjänsten Wikileaks distribuerar makt genom att distribuera information. På kort sikt skadar det dem som valt att spela med falska kort. På lång sikt stärker det demokratin genom att informerade människor kan göra mer kompetenta och medvetna val. Det hjälper oss att stifta bättre lagar och utveckla en bättre fungerande samhällsmoral.

Det ligger i maktens natur att utveckla ett politiskt landskap där myndigheter, företag, media och maktmänniskor kör med osunda, manipulativa och odemokratiska metoder. Det ligger i medborgarnas intresse att uppdaga dessa. Därav det stora mediala intresset för Wikileaks material. Dunkelt falskspel spricker som troll i solen när människor trycker på  offentlighetens ljusknapp via Wikileaks. Statliga myndigheter, presidenter, bödlar och bulvaner, hela länder står med byxorna nere efter Wikileaks publicering av 251.287 telegram mellan det amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska ambassader runtom i världen.

Inledningsvis publicerade Wikileaks sina läckta dokument genom stora nyhetsmedier som samarbetade med Wikileaks; The Guardian, New York Times, El Pais, Der Spiegel och Le Monde. Nyhetstjänsterna redigerade bort namn i dokumenten för att inte orsaka personlig skada. De stora nyhetstjänsterna har bidragit till att bygga upp Wikileaks varumärke till ett av världens starkaste.

Efter att The Guardians undersökande reporter David Leigh nu avslöjat lösenordet till den krypterade fil som innehåller alla dokument i den stora amerikanska diplomatläckan har Wikileaks valt att publicera alla dokumenten helt oredigerade på Internet. Ett marknadslogiskt motdrag där opålitliga mellanhänders funktion slås undan. Wikileaks står nu åter i rampljuset, inte minst genom de fem nyhetstjänster som nu istället går ut med att de fördömer Wikileaks publicering. Julian Assange riskerar nya åtal och alla skyller på alla i denna härva.

Intressant?

Övriga nyhetsmedia: SvD 1, SvD 2, SvD 3, SvD 4, DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, SVT 1, SVT 2, SVT 3, IDG 1, IDG 2, Exp 1, Exp 1