The Greatest Story Never Told

Bloggar här en YouTube-video från vårt framträdande “The Greatest Story Never Told” på konferensen Innovation in Mind som hölls på Lunds Universitet 14:e till 15:e september 2011. Tillsammans med IT-entreprenörerna Jonas Birgersson (känd från Framfab, Bredbandsbolaget, Labs2 och numera rådgivare åt Teknopol) samt Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay, Flattr) gav vi publiken en resa i tid och rum med nedslag i olika händelser som påverkat människans teknologiska utveckling genom kultur och innovation.

Vi utmanar även det vi kallar innovationsfientlig byråkrati. En konservativ lobby av politiker och förvaltare som låter sig köpas av en privilegierad del av näringslivet vilka försöker bevara sin marknad genom att motarbeta teknologisk och social innovation som hotar deras marknad. Alla marknader hotas förr eller senare av konkurs om de inte förmår adaptera till evolutionära utvecklingssteg i sin omvärld.

Jonas Birgersson, Peter Sunde, Karl McFaul
Jonas Birgersson, Peter Sunde, Karl McFaul

Peter Sunde Kolmisoppi berättade om utvecklingen och reaktionen på The Pirate Bay, världens största fildelningstjänst, samt hur han nu bygger upp mikrobetalningstjänsten Flattr – Ett digitalt ekosystem där bloggare, kreatörer och artister kan få betalt utan administrativa mellanhänder. Det hör inte till vanligheterna att representanter från The Pirate Bay föreläser på universitetet. Investeringar och utveckling i peer-to-peer teknologi motarbetas dessutom internationellt.

Jonas Birgersson gav en presentation om Lund vs Silicon Valley och hur Lund kan positionera sig genom att Skandinavien inte fortsätter på den informationsprotektionistiska väg som många länder valt att göra och nu börjar upptäcka problemen med. Vi fick även en historik över hur den moderna piraten skapades. Jonas Birgersson har i dagarna valts in som rådgivare åt Teknopol. Han arbetar även med riskkapital samt skapandet av världens mest moderna och öppna bredbandsteknik för Öresund.

Min egen insats under vår session kom att röra sig om en musikhistorisk exposé över vad jag betraktar som Europas främsta innovation – polyfon musik och kontrapunkt – samt hur konservativa krafter även på detta område försökt förbjuda ny kultur och teknik. Detta kopplade jag sedan till ett resonemang om öppna standarder som Open Source, Open Innovation, Open Space Technology samt mitt arbete med projektet Next Øresund där jag tillsammans med Region Skåne och Näringslivsenheten i Lund nu skapar en databas och web community för att utveckla ett internationellt varumärke för det vi kallar “Scandinavia Bay Area” bl a genom “crowdsourcing” som metod i arbetet med en bättre varumärkesarkitektur för regionen.

Vi fick en fantastiskt fin respons av publiken som ställde en mängd högst relevanta frågor om den nya informationstekniken och det öppna samhället. Ett antal personer har berättat för mig att de tyckte vårt föredrag var det bästa på årets upplaga av Innovation in Mind. Ett antal andra undrade vad vi höll på med över huvudtaget.. Vårt seminarium har kanske väckt en del känslor.

Frågorna kring det öppna, integrerade samhällets utveckling debatteras flitigt och Lunds Universitet har uppmärksammats för ett forskningsprojekt vid Rättssociologiska enheten, forskargruppen Cybernormer, som i dagarna släppte en forskningsrapport om fildelning. I arbetet med enkätunderlaget har man bl a använt The Pirate Bay för att få in svar. I den belyser man bl a att kopiering använts flitigt för spridning av kultur och överföring av kunskap både innan och efter Internets frihetsperiod på 00-talet. Så kallad “sneakersharing” där människor delar material med varandra på olika former av lagringsmedia som t ex kassettband, CD-skivor, USB-minnen och mobiler. Historiskt har böcker varit mediet för asynkron kulturspridning.

I en större kontext handlar det om ett grundläggande mänskligt behov att dela köpta varor och kunskap människor emellan. Denna kulturyttring som upphovsrättsindustrin nu får politiker att stifta lagar mot är en lika gammal företeelse som människan själv. Det handlar om evolution – inte revolution.

Den senaste tidens repressalier mot fildelningskulturen och friheten på Internet ser dock ut att bli en parentes i historien. De nya unga riksdagspolitiker som valts till partiledare för Centern och Miljöpartiet i Sverige har ett radikalt annorlunda förhållningssätt till fildelning och Internet än det äldre gardet. Det är helt naturligt att den gamla marknadens fientlighet mot fildelning och Internet växer bort i takt med att “digital natives” kommit upp i en ålder där de börjar besätta chefsposterna i samhället. I Tyskland har tyska Piratpartiet nyligen kommit in i delstatsparlamentet med 8,5% av rösterna.

En som skriver och föreläser flitigt om copyright-samhällets historiska parentes är juridikprofessor Lawrence Lessig vid Harvard Law School.

Se hans fantastiska video om “Read and Write culture” här!

Intressant?

Övriga nyhetsmedia: SVT 1, SVT 2, IDG 1, IDG 2, IDG 3, IDG 4, EXP, DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, SvD