Ekska husets trappa

En trappa i Lund

Idéernas stad, studentstaden Lund, bjuder ibland på egendomliga hinder. T ex denna trappa. Effektivt blockerar den hela trottoaren för fotgängare som av någon anledning råkar passera längs fasaden på framsidan av Ekska Huset i Lund.

Således finns ingen chans att ta sig förbi utan att nå högre höjder.

Kan det vara en kunskapstrappa? Ett steg upp och jag rör mig från “omedvetet inkompetent”, d v s idiot, till “medvetet inkompetent”. Ett steg till och jag åtnjuter tillståndet av “medvetet kompetent”. Med denna min nyvunna kompetens i fråga om trappor noterar jag även att just detta exemplar utformats så, att man kommer ner via ytterligare steg på andra sidan. Som numera virtuos gångtrafikant av utskjutande föremål går det av bara farten och jag kommer “omedvetet kompetent” ner – avtrappar, “deskalerar” – till marknivå med risk för att framstå som idiot om någon skulle avkräva en förklaring av det inträffade.

Tänk om det är Maslows behovstrappa? En väg på vilken jag kan röra mig från mer basala drifter till självförverkligande? Uppgång och fall med tanke på trappans beskaffenhet.

Kan det vara livets trappa? Eftersom det inte går att ta sig runt den utan att ta steget ut i gatan vilket är förenat med livsfara.

Jag valde ivarjefall att gå upp för den och ner igen på andra sidan för att riskfritt hinna till busstationen utanför Lunds Stadsbibliotek en bit längre bort. Väl framme körde bussen snopet nog ifrån mig.

I den upplevelse av brist på momentum som bara en öde busskur har att erbjuda, plockar jag febrilt upp min iPhone och börjar istället surfa mig fram genom tillvaron. Jag måste ju få reda på vem som ställt till med denna parnass i miniatyr. På Lunds Kommuns hemsida får jag reda på följande:

Ekska Huset i Lund
Ekska Huset i Lund

Ekska Huset byggdes på 1820-talet (cirka 1823-1826) av handelsman Jacob Lindschoug den yngre. Namnet Jacob Lindschoug kan man skymta inte bara i böcker om Lund utan även i litteraturhistoriska verk. Han var en på sin tid betydande affärsman men det är genom vackra kvinnor i hans närhet som han åkt snålskjuts in i litteraturhistorien. Affärerna blomstrade under Jacob Lindschougs ledning men att sköta affärsrörelsen, som han ärvt av sin far, var inte hans enda intresse. Han hade studerat och hade gärna fortsatt på den akademiska banan.

Under 1900-talet har byggnaden hyst fackförening, turistbyrå, Föreningen Gamla Lunds kansli samt huserar numera de gamla klenoderna som utgör referensbiblioteket “Lundasamlingen”.

Trots att det är många år sedan turistbyrån flyttade händer det ganska ofta att någon vilsen turist ser sig omkring i Lundasamlingen och tycker att turistbyrån har ändrat karaktär.

Planlöst kompetent kliver jag på bussen.

Intressant?

Övriga nyhetsmedia: DN 1, DN 2, SVD 1