Johan Norberg, Sofia Nerbrand, Pia Kinhult

Management Innovation för regionfullmäktiges ledamöter i Region Skåne

På tisdagen anordnades ett stort Idéseminarium för regionfullmäktigeledamöterna i Skåne. Där var jag en av  talarna tillsammans med bl a Johan Norberg (författare, idéhistoriker och liberal debbatör), Kristian Johnsen (chef for Videncenter for Innovation og Forskning, Region Hovedstaden), Martin Ådahl och Andreas Bergström (liberala gröna tankesmedjan Fores) samt Christian Lindell (analysansvarig på Näringsliv Skåne).

Dagen gav en inblick i vilka frågeställningar, utmaningar och möjligheter de styrande i Skåne arbetar med. I min presentation redogjorde jag för OECD’s begreppsbild av innovation. Jag gav ett perspektiv på hur människor organiserat samhällen och arbetsplatser genom tiderna samt hur organisation, ledarskap och arbetsplatskultur inverkar på företagets innovationskapacitet och konkurrenskraft. Med ett antal exempel presenterade jag hur moderna företag radikalt förändrar sina managementmodeller för att kunna konkurrera i en globaliserad höghastighetsekonomi. I efterföljande frågestund framkom en hel del intressanta synpunkter på hur offentliga institutioner kan lära av vad som nu sker inom den privata sektorn vad gäller “management innovation”. Min huvudpoäng var att organisationsinnovation är en förutsättning för mer konkurrenskraftig process- och produktinnovation.

Johan Norberg höll ett mycket intressant och rafflande föredrag om den europeiska skuldkrisen samt hur den påverkar oss i Sverige och i Skåne. Att Sverige är extremt känsligt för kriser i omvärlden p g a vårt stora exportberoende stod klart. Det framgick att stater och politiker är lika medskyldiga som bankerna i skapandet av den lyxfälla där hela länder nu försöker låna sig ur krisen. Det saknas täckning och krisen är på intet sätt över. Få politiska partier i Sverige har presenterat några lösningar för att styra upp den ohållbara modell som nu råder på finansmarknaden. Vänsterpartiet fick viss cred med hänvisning till uttalandet i deras program: “Det är inte rimligt att banker och finansinstitut som är ‘too big to fail’ är privatägda. I praktiken behöver de inte stå för sina egna risker, eftersom de vet att staten måste rycka in om de får problem. Vi vill se både ett större demokratiskt ägande och fler lokala sparbanker”. Själv ställde jag frågan hur mycket påverkan mängden av privatkunder i bankerna kan ha gentemot storföretag och stater, med anledning av Anders Borgs uttalande om att det måste bli enklare att byta bank så att de kan konkurrensutsättas. Det borde ju vara ett gyllene läge för den som startar en bank som investerar i kunderna istället för direktörerna.

Martin Ådahl och Andreas Bergström, VD resp vice VD för den liberala gröna tankesmedjan Fores höll en väl underbyggd presentation om olika faktorer som bör vägas in när ma utformar privata alternativ i välfärden. De pekade på att det tar tid att utveckla nya former för privata eller semi-privata alternativ i ett land som under längre tid vant sig vid statlig drift av välfärdstjänster. Deras huvudbudksap var att “frågan är inte om, utan hur“. Min personliga reflerktion när det gäller vinster i privata verksamheter för vård, skola omsorg är man borde ha en affärsmodell för socialt entreprenörskap där man återinvesterar vinsten i verksamheten.

Christian Lindell från Näringsliv Skåne, en imponerande expert på sitt område, berättade om läget när det gäller skattekraft och arbetskraft i regionen. Siffrorna visade att mycket behöver göras för att öka sysselsättning och tillväxt. En f d socialpolitiker i publiken framhöll att den stora mängd unga, inte minst i Malmö, som idag saknar gymnasiekompetens nog är uträknade för all framtid som “den förlorade generationen”. Personligen tror jag inte alls det behöver vara så. Om jag ser till min egen familj så finns det exepel på personer som utan högskolebehörighet blivit framgångsrika företagare under en period i livet, och senare i livet läst in gymnasiekurser för att studera på universitet med därtill bättre förutsättningar att tillägna sig akademiska studier just för att de varit ute i arbetslivet först.

Jag tror vi behöver lämna den linjära mentaliteten när det gäller utbildning och karriär i samhället. Livet är ickelinjärt. Inte minst när det gäller innovationssystem har den linjära, sekventiella, modellen visat sig vara mindre konkurrenskraftig jämfört med öppen innovation som navigeras utifrån behov där kunskap och initiativ finns och på flera parallella fronter. Skåne behöver erbjuda tillräckligt många olika verktyg för att kunna få tillräckligt många olika typer av medborgare att kunna vara med och snickra på det gemensama samhällsbygget. Med den rikedom på kapital – akademiskt, politiskt och inom näringsliv – som finns i Öresund så finns det tillräckligt med lösningar inom räckhåll på nuvarande problem. Vi borde inte ha några som helst problem med att bli Europas mest innovativa och starka tillväxtregion 2020. Vi måste våga vara innovativa, strategi parat med handligskraft, höja blicken från skrivbordets tabeller, bry oss om varje männska som individ, se deras personliga potential, ambition och drivkraft, stödja människor som vill utvecklas och matcha ihop rätt team.

Ett stort tack till de duktiga arrangörerna i Femklövern i Region Skåne för en lärorik och inspirerande dag!

Intressant? Övriga nyhetsmedia: DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5, SvD 1, SvD 2, SvD 3