Anna Oscarsson, Alf Rehn och Stephan Müchler i Almedalen

Reflektioner kring innovation i Almedalen

Trevligt provocerande, underhållande och insiktsfullt inleder Stephan Müchler, VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, almedalsseminariet “Bygger vi framtidens företag på personliga varumärken och farliga idéer?”. Stephan framhåller området Malmö – Lund – Helsingborg som “Sveriges näst största stad” utifrån perspektivet funktionell arbetsmarknadsregion. Ämnet för detta seminarium kretsade kring innovation och entreprenörskap och inbjudna talare var Anna Oscarsson, medgrundare och styrelseordförande i Kvittar.se, samt den mycket dynamiske Alf Rehn, professor i företagsekonomi med inriktning på just innovation.

Entreprenören Anna Oscarsson berättade hur hon upplevde ett kompakt motstånd och trist bemötande ifrån Skattemyndigheten och andra stora offentliga institutioner i Sverige när hon 2009 drog igång sitt entreprenörskap kring idén att skapa app-tjänsten Kvittar.se. Den går ut på att ersätta papperskvitton med digitala verifikationer. En enkel innovation och affärsidé som man tycker borde vara en självklarhet år 2012. Men att få stora centralstyrda förvaltningsbyråkratier att förnyas är som bekant inte lika självklart. Många är de innovatörer och entreprenörer som känner igen situationen med administratörer som i mötesrum skruvar obekvämt på sig när det kommer in en “kreatör” som presenterar något nytt och föreslår förändring. Organisationer utvecklar lätt en sorts legitimeringspraktik där den reaktiva instinkten blir att något “nytt” inte är legitimt bara för att detta något inte redan existerar.

Alf Rehn ironiserade friskt kring hur vi har statliga “ämbetsverk för innovation” (Tillväxtverket och VINNOVA). Det är ungefär som att ha en byråkrati för improvisation.

Alf påpekade också hur det går inflation i innovationsbegreppet med termer som innovationssystem och innovationspolitik, inte minst här i Almedalen, och hur kreativitet och innovation lyfts fram i allehanda sammanhang som “räddningen för Sverige.

Samtidigt är kanske detta inte så konstigt. Innovation är en ständig nödvändighet i vår jordiska tillvaro vars mest fundamentala konstant förmodligen är “förändring”. Innovation blir vår förmåga att adaptera till just förändringar för att kunna ta oss vidare, utvecklas och överleva genom evolution; biologisk som kulturell.

Det berömda uttrycket “think outside the box” avfärdade Alf med att konstatera att det ju egentligen inte finns någon box, såvida vi inte väljer att sätta upp den själva. Boxen skulle i såfall skulle vara den “diskurs” i vilken vårt tänkande styrs och legitimeras av den “comfort zone” som präglar en viss ålder, arbetsplatskultur, rutiner och språklighet.

Hur kan vi då som individer, organisationer och samhälle, säkerställa en långsiktig förmåga att utvecklas, konkurrera, samverka och facilitera framtidens företagande, varumärken och okonventionella idéer? Vad skapar och driver framtidens företag och företagare?

Är det något vi kan konstatera utifrån de erfarenheter som förmedlades vid detta seminarium så är det ivarjefall att organisationer som favoriserar, och vid befordran premierar, traditionell företagsadministration och förvaltningsbyråkrati inte har framtiden för sig. Ett problem med Sverige, ingengörslandet med en stor offentlig sektor, är att vi inte har tillräcklig allmän kunskap om de metoder som vuxit fram internationellt under de senaste 20 årens paradigmskifte inom organisationsteori och praktik. Vi hänger inte med tillräckligt snabbt i den nödvändiga omställning som fordras för att vi som nation med våra företag och myndigheter skall kunna konkurrera i en globaliserad höghastighetsekonomi.

Management innovation är nyckeln till process- och produktinnovation. Det är också den känsligaste och kanske mest provocerande att arbeta med då den handlar om människor, individer, förändringar i ledningsstruktur, utvecklingsmetoder och verksamhetsarkitektur där etablerade maktstrukturer kan behöva rubbas för att skapa framgång för verksamheten som helhet.

Regioner och företag som vågar vara avantgarde på detta område är morgondagens vinnare.

Intressant? Övriga nyhetsmedia: DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, SvD 1, SvD 2, SvD 3, SvD 4, SvD 5, SvD 6, SvD 7, SvD 8, AB 1, AB 2, IDG