Socialt Entreprenörskap – En Politik För Moderna Organisationer

Socialt entreprenörskap handlar bl a om att låta företagets vinster gå tillbaka till verksamheten. Detta är en modell som tilläpas hos…